Groei woningmarkt

Groei Nederlandse woningmarkt zet door in 2015

 Groei Nederlandse woningmarkt zet door in 2015
  • In 2014 was sprake van een sterke eindejaarsrally
  • In 2015 wisselen naar verwachting 150 tot 170 duizend woningen van eigenaar, na 153 duizend transacties in 2014
  • De huizenprijs stijgt naar verwachting met gemiddeld 1 tot 3% ten opzichte van 2014.
  • Positief zijn onder andere de verbeterde economische situatie, de dalende hypotheekrente, de stijgende nieuwbouwverkopen en de goede betaalbaarheid
  • Dit is naar verwachting sterker dan remmende factoren zoals de restschuldproblematiek, de versobering van stimuleringsmaatregelen, en kredietbeperkingen

Groei woningverkopen en huizenprijzen zet door in 2015
Voor 2015 voorzien wij een verdere groei op de koopwoningmarkt. Wij verwachten dat de positieve factoren zoals een verder economisch herstel, het hoge consumentenvertrouwen, de dalende hypotheekrente en het forse aantal verkochte nieuwbouwkoopwoningen sterk genoeg zullen zijn om te compenseren voor de negatieve factoren, zoals de beëindiging of versobering van stimuleringsmaatregelen, de onderwater­problematiek en de kredietbeperkende maatregelen. Wij voorzien een toename van het aantal verkopen in 2015 naar 150 tot 170 duizend, na 153 duizend verkopen vorig jaar. De gemiddelde huizenprijsindex neemt in 2015 naar verwachting met 1 tot 3% toe ten opzichte van 2014 na een stijging van 0,9% in 2014.

Economisch herstel positief voor de woningmarkt
Voor 2015 voorzien wij een stijging van het Nederlandse BBP-volume van 1½% ten opzichte van 2014, of zelfs nog iets meer, vooral dankzij de export en de investeringen. Voor het eerst in jaren leveren ook de consumptieve bestedingen van huishoudens een positieve bijdrage aan de BBP-groei. Door de groei van de werkgelegenheid daalt de werkloosheid dit jaar licht, tot gemiddeld 6¼%, en neemt het beschikbare huishoudinkomen toe. Deze stijging en het economische herstel in het algemeen zijn positief voor de woningmarkt.

Eindejaarsrally in het laatste kwartaal van 2014
Het ingezette herstel op de woningmarkt versnelde in het vierde kwartaal van 2014. Het aantal verkopen steeg op kwartaalbasis fors: gecorrigeerd voor seizoenseffecten ruim 20% ten opzichte van het derde kwartaal van 2014. Dit kwam mede doordat huishoudens nog gebruik wilden maken van de verruimde schenkingsvrijstelling. De seizoensgecorrigeerde huizenprijsindex nam toe met 0,4%. Vrijstaande woningen kenden echter nog een prijsdaling; in dit segment is de markt nog behoorlijk ruim.

Hypotheekrente daalt naar nieuw laagterecord
De totale hypotheekschuld is in 2014 naar verwachting licht gedaald. Extra aflossingen compenseerden de toename van nieuwe verstrekkingen. De hypotheektarieven zijn sinds medio 2011 gedaald tot historisch lage percentages. Wij verwachten dat de hypotheekrente in 2015 gemiddeld genomen lager zal zijn dan in 2014, mede door de kwantitatieve verruiming van de Europese Centrale Bank (ECB).

Nog geen energielabel?

Kijk op:

www.rvo.nl

BTW tarief voor verbouwingen en renovatie

Na 1 juli 2015 gaat het BTW tarief van 6% naar 21% !

Kijk op:

http://www.belastingdienst.nl