SVn introduceert Restschuldlening

Ongeveer 1 miljoen huishoudens in Nederland hebben een woning die 'onder water staat'

 

SVn introduceert Restschuldlening

Ongeveer 1 miljoen huishoudens in Nederland hebben een woning die 'onder water staat', oftewel een woning waarbij de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van de woning. Om deze huishoudens te ondersteunen in hun verhuiswens en de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, heeft het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) nu de Restschuldlening geïntroduceerd.

Met de Restschuldlening beschikt een particuliere woningeigenaar over de financiële middelen om de restschuld van zijn of haar huidige woning te financieren, zodat hij of zij kan verhuizen naar een nieuwe woning.

De Restschuldlening wordt verstrekt uit een provinciaal op te richten restschuldfonds. Zonder provinciale deelname (en daaraan gekoppeld het restschuldfonds) is het voor particulieren dus niet mogelijk een beroep te doen op deze lening.

Op de website van SVn is terug te vinden welke provincies deelnemen. Ook vindt u hier meer informatie over de spelregels van de Restschuldlening.

Nog geen energielabel?

Kijk op:

www.rvo.nl

BTW tarief voor verbouwingen en renovatie

Na 1 juli 2015 gaat het BTW tarief van 6% naar 21% !

Kijk op:

http://www.belastingdienst.nl